EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) chlorid

Hvad anvendes EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) chlorid og til hvad bruges det?

EndolucinBeta indeholder den radioaktive lutetiumforbindelse (177Lu) chlorid og anvendes til radioaktiv mærkning af andre lægemidler. Radioaktiv mærkning er en teknik, der bruges til at markere (eller mærke) lægemidler med radioaktive forbindelser, så de kan bære radioaktivitet til de områder af kroppen, hvor det er nødvendigt, såsom et tumorsted.

EndolucinBeta bør kun anvendes til at udføre radioaktiv mærkning af lægemidler udviklet specifikt til brug sammen med EndolucinBeta.

Hvordan anvendes EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) chlorid?

EndolucinBeta bør kun anvendes af specialister med erfaring inden for radioaktiv mærkning.

EndolucinBeta leveres aldrig direkte til patienten. Radiomærkning med EndolucinBeta finder sted i laboratoriet. Det radioaktivt mærkede lægemiddel administreres efterfølgende til patienten i overensstemmelse med instruktionerne i produktinformationen for selve lægemidlet.

Hvordan virker EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) chlorid?

Den aktive bestanddel i EndolucinBeta, Lutetium (177Lu) chlorid, er en radioaktiv forbindelse, der overvejende udsender en type stråling kendt som beta-stråling, med en lille mængde gamma-stråling. Et lægemiddel, der er radioaktivt mærket med EndolucinBeta, indgives til transport af stråling, hvor det er nødvendigt inde i kroppen, for at ødelægge kræftceller (hvis de anvendes som behandling) eller til at få billeder på en skærm (hvis de bliver diagnosticeret).

Hvilken fordel har EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) chlorid vist under undersøgelserne?

Talrige offentliggjorte undersøgelser har vist brugen af ​​Lutetium (177Lu) til radioaktiv mærkning af lægemidler med henblik på at diagnosticere og behandle neuroendokrine tumorer. Disse repræsenterer en gruppe tumorer, der angriber hormonsekreterende celler i forskellige dele af kroppen, herunder bugspytkirtel, tarm, mave og lunger. Fordelene ved EndolucinBeta afhænger stort set af lægemidlet, der blev brugt til radioaktivt mærkning.

Hvad er risikoen forbundet med EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) chlorid?

Bivirkningerne af EndolucinBeta afhænger i vid udstrækning af lægemidlet, som det anvendes til og er beskrevet i indlægssedlen for den pågældende medicin. EndolucinBeta er i sig selv radioaktivt, så det kan som enhver anden radioaktiv medicin indebære risikoen for at udvikle kræft og arvelige defekter. Imidlertid er mængden af ​​EndolucinBeta, der skal anvendes, lille, og derfor anses disse risici for at være lave. Din læge skal sørge for, at de forventede fordele ved brug af EndolucinBeta til patienter er større end risikoen for radioaktivitet.

Lægemidler, der er radioaktivt mærket med EndolucinBeta, bør ikke anvendes til kvinder, der er eller kunne være gravid. Den fuldstændige liste over restriktioner vedrørende brug af EndolucinBeta findes i indlægssedlen. For yderligere oplysninger om de begrænsninger, der specifikt gælder for endolucinBeta-mærkede lægemidler, se indlægssedlerne for de pågældende lægemidler.

Hvorfor er EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) chlorid blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) fandt, at anvendelsen af ​​Lutetium (177Lu) til radioaktivt mærkning af lægemidler er veldokumenteret i den videnskabelige litteratur. Som med alle materialer, der anvendes til radioaktiv mærkning af lægemidler, indebærer eksponering for stråling forbundet med brug af EndolucinBeta risici. EndolucinBeta produktinformation indeholder oplysninger om, hvordan man minimerer disse risici.

CHMP mente, at fordelene ved EndolucinBeta er større end risiciene og anbefalede at få markedsføringstilladelse.

Hvilke foranstaltninger træffes for at sikre en sikker og effektiv anvendelse af EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) chlorid?

Anbefalinger og forholdsregler for sikker og effektiv brug af EndolucinBeta hos sundhedspersonale og patienter er medtaget i resuméet af produktegenskaber og indlægssedlen.

Andre oplysninger om EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) chlorid

For hele EPAR af EndolucinBeta henvises til agenturets websted: ema.europa.eu/Find medicin / Human Medicine / Europæisk offentlig vurderingsrapporter. For yderligere oplysninger om behandling med EndolucinBeta, læs indlægssedlen (også en del af EPAR) eller kontakt din læge eller apotek.

Anbefalet

Bydureon - exenatid
2019
Whipped Topping og Squirty Cream
2019
Symbolisme af Artemisia
2019