Copalia

Hvad er Copalia?

Copalia er et lægemiddel indeholdende to aktive stoffer, amlodipin og valsartan. Lægemidlet fås som tabletter (mørkegul og rund: 5 mg amlodipin og 80 mg valsartan, mørkegul og oval: 5 mg amlodipin og 160 mg valsartan, lysegult og ovalt: 10 mg amlodipin og 160 mg valsartan).

Hvad anvendes Copalia til?

Copalia anvendes til patienter med essentiel hypertension (højt blodtryk), som ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med amlodipin eller valsartan givet alene. Udtrykket "essentielt" indikerer, at hypertension ikke har nogen indlysende årsag. Copalia anbefales ikke til patienter under 18 år, fordi der ikke er nogen information om sikkerhed og effekt for denne aldersgruppe.

Lægemidlet kan kun fås på recept.

Hvordan anvendes Copalia?

Copalia skal tages med munden som en tablet en gang om dagen med lidt vand og med eller uden mad. Dosis af Copalia, der skal anvendes, afhænger af den dosis amlodipin eller valsartan, som patienten tidligere tog. Det er muligt, at patienten tager separate tabletter eller kapsler, inden de skiftes til den kombinerede tablet. Copalia skal anvendes med forsigtighed hos patienter med leverproblemer eller galdeobstruktionsforstyrrelser (problemer med eliminering af galde).

Hvordan virker Copalia?

Copalia indeholder to aktive stoffer, amlodipin og valsartan. Disse er to antihypertensive midler, der er tilgængelige separat i EU (EU) siden midten af ​​1990'erne, som virker tilsvarende for at reducere blodtrykket eller forårsager afslappning af blodkar. Med nedsat blodtryk mindskes risikoen forbundet med højt blodtryk, som f.eks. Et slagtilfælde.

Amlodipin er en calciumkanalblokker, hvilket betyder at det blokerer bestemte kanaler på celleoverfladen, kaldet calciumkanaler, som normalt tillader calciumioner at komme ind i celler. Når kalciumioner trænger ind i cellerne i muskulaturen i de vaskulære vægge, forårsager de en sammentrækning. Ved at reducere calciumstrømmen i cellerne hæmmer amlodipin sammentrækningen af ​​cellerne, hvilket favoriserer afspændingen af ​​karrene.

Valsartan er en angiotensin II-receptorantagonist, hvilket betyder at det blokerer et hormons virkning i kroppen kaldet angiotensin II. Angiotensin II er en kraftig vasokonstriktor (et stof, der indsnævrer blodkar). Ved blokering af receptorer, som angiotensin II normalt vedhæfter, blokerer valsartan hormonets virkning, så blodkarrene kan udvides.

Hvilke undersøgelser er der foretaget på Copalia?

Da amlodipin og valsartan er blevet anvendt i mange år, fremlagde virksomheden data om de to stoffer fra tidligere undersøgelser og videnskabelig litteratur samt nye undersøgelser af brugen af ​​de to stoffer i kombination.

Fem hovedstudier blev udført på i alt ca. 5 200 patienter, hovedsagelig med mild til moderat hypertension. To af disse (i alt næsten 3 200 patienter) sammenlignede virkningen af ​​amlodipin, valsartan eller kombinationen af ​​de to med en placebo-behandling (en dummybehandling). To andre undersøgelser (1 891 patienter) sammenlignede virkningerne af denne kombination hos patienter, hvor hypertension ikke var tilstrækkeligt kontrolleret med 10 mg amlodipin eller 160 mg valsartan. Den femte mindre undersøgelse sammenlignede effekten af ​​kombinationen med lisinopril og hydrochlorthiazid (en anden kombination anvendt til behandling af hypertension) hos 130 patienter med alvorlig hypertension. I alle undersøgelserne var det vigtigste mål for effektivitet reduktionen af ​​diastolisk blodtryk (blodtryk målt mellem to hjerteslag). Blodtrykket blev målt i "millimeter kviksølv" (mmHg).

Virksomheden fremlagde også data, der viste, at blodniveauerne af amlodipin og valsartan var de samme hos patienter behandlet med Copalia og hos patienter behandlet med de to lægemidler separat.

Hvilken fordel har Copalia vist under undersøgelserne?

Kombinationen af ​​amlodipin og valsartan var mere effektiv til at reducere blodtrykket end placebo og valsartan eller amlodipin alene taget. Undersøgelser, der sammenlignede effekten af ​​kombinationen hos patienter, der allerede tog amlodipin eller valsartan alene, viste, at trykket faldt ved 6, 6 mmHg efter 8 uger hos patienter, der alene tog valsartan, mens det hos patienter i hvilket valsartan var forbundet med 5 eller 10 mg amlodipin, var reduktionen henholdsvis 9, 6 og 11, 4 mmHg. Hos patienter behandlet alene med amlodipin var reduktionen 10, 0 mmHg, mens reduktionen hos patienter, hvor amlodipin var forbundet med 160 mg valsartan, var 11, 8 mmHg.

Hvad er risikoen forbundet med Copalia?

De hyppigste bivirkninger forbundet med at tage Copalia (ses hos 1 til 10 patienter ud af 100) er hovedpine, nasopharyngitis (betændelse i næse og hals), influenza, forskellige typer af ødem (hævelse), træthed (træthed) rødme, asteni (svaghed) og rødme. Den fuldstændige liste over alle rapporterede bivirkninger hos Copalia fremgår af indlægssedlen.

Copalia bør ikke anvendes til patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for amlodipin eller andre lægemidler af klassen "dihydropyridin-derivater", valsartan eller et af de øvrige indholdsstoffer. Det må ikke anvendes til kvinder, der har været gravid i mere end tre måneder. Anbefales ikke til brug i de tre første måneder af graviditeten. Copalia må heller ikke anvendes til patienter med svære lever-, nyre- eller galdeproblemer eller hos patienter, der gennemgår dialyse (en blodklareringsteknik).

Hvorfor er Copalia blevet godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) besluttede, at fordelene ved Copalia er større end dets risiko for behandling af essentiel hypertension hos patienter, hvis blodtryk ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med amlodipinbaseret monoterapi eller valsartan. Udvalget anbefalede, at Copalia fik markedsføringstilladelse.

Andre oplysninger om Copalia:

Den 16. januar 2007 udstedte Europa-Kommissionen en markedsføringstilladelse for Copalia til hele EU på Novartis Europharm Limited.

For den fulde version af Copalia EPAR, klik her.

Sidste opdatering af dette resumé: 03-2009.

Anbefalet

Azuki bønner
2019
Filofobi - Frygt for Kærlighed ved G.Bertelli
2019
Brystklipper - Årsager og symptomer
2019